zakładna forma słowaanglistka

SgDuPl
Nomanglistkaanglistceanglistki
Genanglistkianglistkowanglistkow
Datanglistceanglistkomajanglistkam
Accanglistkuanglistceanglistki
Instr (z/ze)anglistkuanglistkomajanglistkami
Loc (wo)anglistceanglistkomajanglistkach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej