zakładna forma słowaAdolf

SgDuPl
NomAdolfAdolfajAdolfojo
GenAdolfaAdolfowAdolfow
DatAdolfejAdolfomajAdolfam
AccAdolfaAdolfowAdolfow
Instr (z/ze)AdolfomAdolfomajAdolfami
Loc (wo)AdolfjeAdolfomajAdolfach
VocAdolfo
Adolfje
11
1 wokatiw runa so nominatiwej