zakładna forma słowaAdelhajd

SgDuPl
NomAdelhajdAdelhajdźeAdelhajdy
GenAdelhajdyAdelhajdowAdelhajdow
DatAdelhajdźeAdelhajdomajAdelhajdam
AccAdelhajdAdelhajdźeAdelhajdy
Instr (z/ze)AdelhajduAdelhajdomajAdelhajdami
Loc (wo)AdelhajdźeAdelhajdomajAdelhajdach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej