Wortgrundformnjespokojomny
m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnjespokojomnynjespokojomnanjespokojomne
Gennjespokojomneho
njespokojomnoh1
njespokojomnejenjespokojomneho
njespokojomnoh1
Datnjespokojomnemu
njespokojomnom1
njespokojomnejnjespokojomnemu
njespokojomnom1
Accnjespokojomneho
njespokojomnoh1
njespokojomnynjespokojomnunjespokojomne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
njespokojomnymnjespokojomnejnjespokojomnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnjespokojomnajnjespokojomnej
Gennjespokojomneju
Datnjespokojomnymaj
Accnjespokojomnejunjespokojomnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
njespokojomnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnjespokojomninjespokojomne
Gennjespokojomnych
Datnjespokojomnym
Accnjespokojomnychnjespokojomne
Instr (z/ze)njespokojomnymi
Loc (wo)njespokojomnych


Positivnjespokojomnje
1 dichterisch und umgangssprachlich