zakładna forma słowabelkanto

SgDuPl
Nombelkantobelkantajbelkanty
Genbelkantabelkantowbelkantow
Datbelkantejbelkantomajbelkantam
Accbelkantobelkantajbelkanty
Instr (z/ze)belkantombelkantomajbelkantami
Loc (wo)belkanćebelkantomajbelkantach
Vocbelkanto11
1 wokatiw runa so nominatiwej