zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki SUBST/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Nom/SgzaspančaSNL/Terminologie#1 zaspanča zaspanca
Gen/Sgzaspanče  
Dat/Sgzaspanči  
Acc/Sgzaspanču  
Ins/Sgzaspanču  
Loc/Sgzaspanči  
Nom/Duzaspanči  
Gen/Duzaspančow #1 zaspančow zaspancow
Dat/Duzaspančomaj  
Acc/Duzaspanči  
Ins/Duzaspančomaj  
Loc/Duzaspančomaj  
Nom/Plzaspanče  
Gen/Plzaspančow #1 zaspančow zaspancow
Dat/Plzaspančam  
Acc/Plzaspanče  
Ins/Plzaspančemi  
Loc/Plzaspančach