zakładna forma słowazaspanc

SgDuPl
Nomzaspanczaspancajzaspancy
Genzaspancazaspancowzaspancow
Datzaspancejzaspancomajzaspancam
Acczaspancazaspancowzaspancow
Instr (z/ze)zaspancomzaspancomajzaspancami
Loc (wo)zaspancuzaspancomajzaspancach
Voczaspanco11
1 wokatiw runa so nominatiwej