zdónk słowa žadław
fleksiska rjadownja Aeh1
atributy a flagi §Relationsadjektiv


AD/Composition
gram. codesłowna forma
Komponentežadławo-
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Pos]
gram. codesłowna forma
M/Nom/Sgžadławy
F/Nom/Sgžadława
N/Nom/Sgžadławe
MN/Gen/Sgžadławeho
MN/Gen/Sgžadławoh
F/Gen/Sgžadławeje
MN/Dat/Sgžadławemu
MN/Dat/Sgžadławom
F/Dat/Sgžadławej
Mra/Acc/Sgžadławeho
Mra/Acc/Sgžadławoh
Mi/Acc/Sgžadławy
F/Acc/Sgžadławu
N/Acc/Sgžadławe
MN/Ins-Loc/Sgžadławym
F/Ins-Loc/Sgžadławej
Mr/Nom/Dužadławaj
MaiFN/Nom/Dužadławej
Gen/Dužadławeju
Dat/Dužadławymaj
Mr/Acc/Dužadławeju
MaiFN/Acc/Dužadławej
Ins-Loc/Dužadławymaj
Mr/Nom/Plžadławi
MaiFN/Nom/Plžadławe
Gen/Plžadławych
Dat/Plžadławym
Mr/Acc/Plžadławych
MaiFN/Acc/Plžadławe
Ins/Plžadławymi
Loc/Plžadławych