zakładna forma słowastacijowa, stacijowy
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomstacijowystacijowastacijowe
Genstacijoweho
stacijowoh1
stacijowejestacijoweho
stacijowoh1
Datstacijowemu
stacijowom1
stacijowejstacijowemu
stacijowom1
Accstacijoweho
stacijowoh1
stacijowystacijowustacijowe
Instr (z/ze)
Loc (wo)
stacijowymstacijowejstacijowym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomstacijowajstacijowej
Genstacijoweju
Datstacijowymaj
Accstacijowejustacijowej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
stacijowymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomstacijowistacijowe
Genstacijowych
Datstacijowym
Accstacijowychstacijowe
Instr (z/ze)stacijowymi
Loc (wo)stacijowych


komponentastacijowo-
1 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje