zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki AD/Composition
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Komponentestacijowo-  
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Pos]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgstacijowy #2 stacijowy
F/Nom/SgstacijowaSNL/Terminologie#1 stacijowa
N/Nom/Sgstacijowe  
MN/Gen/Sgstacijoweho  
MN/Gen/Sgstacijowoh  
F/Gen/Sgstacijoweje  
MN/Dat/Sgstacijowemu  
MN/Dat/Sgstacijowom  
F/Dat/Sgstacijowej  
Mra/Acc/Sgstacijoweho  
Mra/Acc/Sgstacijowoh  
Mi/Acc/Sgstacijowy #2 stacijowy
F/Acc/Sgstacijowu  
N/Acc/Sgstacijowe  
MN/Ins-Loc/Sgstacijowym  
F/Ins-Loc/Sgstacijowej  
Mr/Nom/Dustacijowaj  
MaiFN/Nom/Dustacijowej  
Gen/Dustacijoweju  
Dat/Dustacijowymaj  
Mr/Acc/Dustacijoweju  
MaiFN/Acc/Dustacijowej  
Ins-Loc/Dustacijowymaj  
Mr/Nom/Plstacijowi  
MaiFN/Nom/Plstacijowe  
Gen/Plstacijowych  
Dat/Plstacijowym  
Mr/Acc/Plstacijowych  
MaiFN/Acc/Plstacijowe  
Ins/Plstacijowymi  
Loc/Plstacijowych