zakładna forma słowaposudk

SgDuPl
Nomposudkposudkajposudki
Genposudkaposudkowposudkow
Datposudkejposudkomajposudkam
Accposudkposudkajposudki
Instr (z/ze)posudkomposudkomajposudkami
Loc (wo)posudkuposudkomajposudkach
Vocposudko11
1 wokatiw runa so nominatiwej