zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki AD/Composition
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Komponentenjehladano-  
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Pos]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/SgnjehladanySNL/Terminologie#5 njehladany
F/Nom/Sgnjehladana #1 njehladana
N/Nom/Sgnjehladane #2 njehladane
MN/Gen/Sgnjehladaneho  
MN/Gen/Sgnjehladanoh  
F/Gen/Sgnjehladaneje  
MN/Dat/Sgnjehladanemu  
MN/Dat/Sgnjehladanom  
F/Dat/Sgnjehladanej  
Mra/Acc/Sgnjehladaneho  
Mra/Acc/Sgnjehladanoh  
Mi/Acc/Sgnjehladany #5 njehladany
F/Acc/Sgnjehladanu  
N/Acc/Sgnjehladane #2 njehladane
MN/Ins-Loc/Sgnjehladanym #1 njehladanym
F/Ins-Loc/Sgnjehladanej  
Mr/Nom/Dunjehladanaj  
MaiFN/Nom/Dunjehladanej  
Gen/Dunjehladaneju  
Dat/Dunjehladanymaj  
Mr/Acc/Dunjehladaneju  
MaiFN/Acc/Dunjehladanej  
Ins-Loc/Dunjehladanymaj  
Mr/Nom/Plnjehladani  
MaiFN/Nom/Plnjehladane #2 njehladane
Gen/Plnjehladanych #1 njehladanych
Dat/Plnjehladanym #1 njehladanym
Mr/Acc/Plnjehladanych #1 njehladanych
MaiFN/Acc/Plnjehladane #2 njehladane
Ins/Plnjehladanymi  
Loc/Plnjehladanych #1 njehladanych