zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki AD/Composition
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Komponentenawjedowaco-  
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Pos]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgnawjedowacy #78 nawjedowacy
F/Nom/SgnawjedowacaSNL/Terminologie#111 nawjedowaca
N/Nom/Sgnawjedowace #170 nawjedowace
MN/Gen/Sgnawjedowaceho #28 nawjedowaceho
MN/Gen/Sgnawjedowacoh  
F/Gen/Sgnawjedowaceje #12 nawjedowaceje
MN/Dat/Sgnawjedowacemu #6 nawjedowacemu
MN/Dat/Sgnawjedowacom  
F/Dat/Sgnawjedowacej #16 nawjedowacej
Mra/Acc/Sgnawjedowaceho #28 nawjedowaceho
Mra/Acc/Sgnawjedowacoh  
Mi/Acc/Sgnawjedowacy #78 nawjedowacy
F/Acc/Sgnawjedowacu #10 nawjedowacu
N/Acc/Sgnawjedowace #170 nawjedowace
MN/Ins-Loc/Sgnawjedowacym #23 nawjedowacym
F/Ins-Loc/Sgnawjedowacej #16 nawjedowacej
Mr/Nom/Dunawjedowacaj  
MaiFN/Nom/Dunawjedowacej #16 nawjedowacej
Gen/Dunawjedowaceju #2 nawjedowaceju
Dat/Dunawjedowacymaj  
Mr/Acc/Dunawjedowaceju #2 nawjedowaceju
MaiFN/Acc/Dunawjedowacej #16 nawjedowacej
Ins-Loc/Dunawjedowacymaj  
Mr/Nom/Plnawjedowacy #78 nawjedowacy
MaiFN/Nom/Plnawjedowace #170 nawjedowace
Gen/Plnawjedowacych #45 nawjedowacych
Dat/Plnawjedowacym #23 nawjedowacym
Mr/Acc/Plnawjedowacych #45 nawjedowacych
MaiFN/Acc/Plnawjedowace #170 nawjedowace
Ins/Plnawjedowacymi #12 nawjedowacymi
Loc/Plnawjedowacych #45 nawjedowacych