zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki SUBST/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Nom/SgmaslawaSNL/Terminologie#2 maslawa
Gen/Sgmaslawy #2 maslawy
Dat/Sgmaslawje  
Acc/Sgmaslawu  
Ins/Sgmaslawu  
Loc/Sgmaslawje  
Voc/Sg-  
Nom/Dumaslawje  
Gen/Dumaslawow  
Dat/Dumaslawomaj  
Acc/Dumaslawje  
Ins/Dumaslawomaj  
Loc/Dumaslawomaj  
Voc/Du-  
Nom/Plmaslawy #2 maslawy
Gen/Plmaslawow  
Dat/Plmaslawam  
Acc/Plmaslawy #2 maslawy
Ins/Plmaslawami  
Loc/Plmaslawach  
Voc/Pl-