zakładna forma słowakorlina

SgDuPl
Nomkorlinakorlinjekorliny
Genkorlinykorlinowkorlinow
Datkorlinjekorlinomajkorlinam
Acckorlinukorlinjekorliny
Instr (z/ze)korlinukorlinomajkorlinami
Loc (wo)korlinjekorlinomajkorlinach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej