Wortgrundformhospodarska, hospodarske, hospodarski

m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomhospodarskihospodarskahospodarske
Genhospodarskeho
hospodarskoh1
hospodarskejehospodarskeho
hospodarskoh1
Dathospodarskemu
hospodarskom1
hospodarskejhospodarskemu
hospodarskom1
Acchospodarskeho
hospodarskoh1
hospodarskihospodarskuhospodarske
Instr (z/ze)
Loc (wo)
hospodarskimhospodarskejhospodarskim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomhospodarskej
hospodarskaj
hospodarskej
Genhospodarskeju
Dathospodarskimaj
Acchospodarskejuhospodarskej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
hospodarskimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomhospodarscyhospodarske
Genhospodarskich
Dathospodarskim
Acchospodarskichhospodarske
Instr (z/ze)hospodarskimi
Loc (wo)hospodarskich
1 dichterisch und umgangssprachlich