zakładna forma słowadźiwiznowa, dźiwiznowy
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomdźiwiznowydźiwiznowadźiwiznowe
Gendźiwiznoweho
dźiwiznowoh1
dźiwiznowejedźiwiznoweho
dźiwiznowoh1
Datdźiwiznowemu
dźiwiznowom1
dźiwiznowejdźiwiznowemu
dźiwiznowom1
Accdźiwiznoweho
dźiwiznowoh1
dźiwiznowydźiwiznowudźiwiznowe
Instr (z/ze)
Loc (wo)
dźiwiznowymdźiwiznowejdźiwiznowym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomdźiwiznowajdźiwiznowej
Gendźiwiznoweju
Datdźiwiznowymaj
Accdźiwiznowejudźiwiznowej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
dźiwiznowymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomdźiwiznowidźiwiznowe
Gendźiwiznowych
Datdźiwiznowym
Accdźiwiznowychdźiwiznowe
Instr (z/ze)dźiwiznowymi
Loc (wo)dźiwiznowych


komponentadźiwiznowo-
1 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje