Wortgrundformdypk

SgDuPl
Nomdypkdypkajdypki
Gendypkadypkowdypkow
Datdypkejdypkomajdypkam
Accdypkdypkajdypki
Instr (z/ze)dypkomdypkomajdypkami
Loc (wo)dypkudypkomajdypkach
Vocdypko11
1 Vokativ gleich der Nominativform