zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki AD/Composition
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Komponentedwójnisko-  
AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Pos]
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgdwójniski #2 dwójniski
F/Nom/SgdwójniskaSNL/Terminologie#4 dwójniska
N/Nom/Sgdwójniske  
MN/Gen/Sgdwójniskeho  
MN/Gen/Sgdwójniskoh  
F/Gen/Sgdwójniskeje  
MN/Dat/Sgdwójniskemu  
MN/Dat/Sgdwójniskom  
F/Dat/Sgdwójniskej #1 dwójniskej
Mra/Acc/Sgdwójniskeho  
Mra/Acc/Sgdwójniskoh  
Mi/Acc/Sgdwójniski #2 dwójniski
F/Acc/Sgdwójnisku #1 dwójnisku
N/Acc/Sgdwójniske  
MN/Ins-Loc/Sgdwójniskim  
F/Ins-Loc/Sgdwójniskej #1 dwójniskej
Mr/Nom/Dudwójniskej #1 dwójniskej
Mr/Nom/Dudwójniskaj  
MaiFN/Nom/Dudwójniskej #1 dwójniskej
Gen/Dudwójniskeju  
Dat/Dudwójniskimaj  
Mr/Acc/Dudwójniskeju  
MaiFN/Acc/Dudwójniskej #1 dwójniskej
Ins-Loc/Dudwójniskimaj  
Mr/Nom/Pldwójniscy  
MaiFN/Nom/Pldwójniske  
Gen/Pldwójniskich  
Dat/Pldwójniskim  
Mr/Acc/Pldwójniskich  
MaiFN/Acc/Pldwójniske  
Ins/Pldwójniskimi  
Loc/Pldwójniskich