zakładna forma słowadiscounter
SgDuPl
Nomdiscounterdiscounterajdiscountery
Gendiscounteradiscounterowdiscounterow
Datdiscounterejdiscounteromajdiscounteram
Accdiscounterdiscounterajdiscountery
Instr (z/ze)discounteromdiscounteromajdiscounterami
Loc (wo)discounterje
discounteru
discounteromajdiscounterach
Vocdiscountero
discounterje
11
1 wokatiw runa so nominatiwej