zakładna forma słowaaktualita
SgDuPl
Nomaktualitaaktualićeaktuality
Genaktualityaktualitowaktualitow
Dataktualićeaktualitomajaktualitam
Accaktualituaktualićeaktuality
Instr (z/ze)aktualituaktualitomajaktualitami
Loc (wo)aktualićeaktualitomajaktualitach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej