zakładna forma słowaAni
SgDuPl
NomAniAnijiAnije
GenAnijeAnijowAnijow
DatAnijiAnijomajAnijam
AccAniAnijiAnije
Instr (z/ze)AnijuAnijomajAnijemi
Loc (wo)AnijiAnijomajAnijach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej