zakładna forma słowaAngela
SgDuPl
NomAngelaAngeliAngele
GenAngeleAngelowAngelow
DatAngeliAngelomajAngelam
AccAngeluAngeliAngele
Instr (z/ze)AngeluAngelomajAngelemi
Loc (wo)AngeliAngelomajAngelach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej