zakładna forma słowaAnet
SgDuPl
NomAnetAnećeAnety
GenAnetyAnetowAnetow
DatAnećeAnetomajAnetam
AccAnetAnećeAnety
Instr (z/ze)AnetuAnetomajAnetami
Loc (wo)AnećeAnetomajAnetach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej