#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1zduzdu
2zduchzduch
3zduchmojzdu•ch•moj
4zduchmyzdu•ch•my
5zduchuzdu•chu
6zdujzduj
7zdujazdu•ja
8zdujezdu•je
9zdujemojzdu•je•moj
10zdujemyzdu•je•my
11zdujetajzdu•je•taj
12zdujetejzdu•je•tej
13zdujećezdu•je•će
14zduješzdu•ješ
15zdujmojzduj•moj
16zdujmyzduj•my
17zdujtajzduj•taj
18zdujtejzduj•tej
19zdujuzdu•ju
20zdujćezduj•će
21zdulizdu•li
22zdutazdu•ta
23zdutajzdu•taj
24zdutezdute
25zdutehozdu•te•ho
26zdutejzdu•tej
27zdutejezdu•te•je
28zdutejuzdu•te•ju
29zdutemuzdu•te•mu
30zdutohzdu•toh
31zdutomzdu•tom
32zdutuzdu•tu
33zdutyzdu•ty
34zdutychzdu•tych
35zdutymzdu•tym
36zdutymajzdu•ty•maj
37zdutymizdu•ty•mi
38zduwšizdu•w•ši
39zdućzduć
40zdućazdu•ća
41zdućachzdu•ćach
42zdućamzdu•ćam
43zdućezdu•će
44zdućemizdu•će•mi
45zdućizdu•ći
46zdućomzdu•ćom
47zdućomajzdu•ćo•maj
48zdućowzdu•ćow
49zdućuzdu•ću
50zdułzduł
51zdułazdu•ła
52zdułezdu•łe
53zdułozdu•ło
54zdułojzdu•łoj
55zduštajzdu•š•taj
56zduštejzdu•š•tej
57zdušćezdu•š•će