#WortTrennung TeX(soblex)Info
1wujednawu•je•d•na
2wujednachwu•je•d•nach
3wujednachmojwu•je•d•na•ch•moj
4wujednachmywu•je•d•na•ch•my
5wujednachuwu•je•d•na•chu
6wujednajwu•je•d•naj
7wujednajawu•je•d•na•ja
8wujednajmojwu•je•d•naj•moj
9wujednajmywu•je•d•naj•my
10wujednajtajwu•je•d•naj•taj
11wujednajtejwu•je•d•naj•tej
12wujednajuwu•je•d•na•ju
13wujednajćewu•je•d•naj•će
14wujednaliwu•je•d•na•li
15wujednamwu•je•d•nam
16wujednamojwu•je•d•na•moj
17wujednamywu•je•d•na•my
18wujednanawu•je•d•na•na
19wujednanajwu•je•d•na•naj
20wujednanewu•je•d•na•ne
21wujednanehowu•je•d•na•ne•ho
22wujednanejwu•je•d•na•nej
23wujednanejewu•je•d•na•ne•je
24wujednanejuwu•je•d•na•ne•ju
25wujednanemuwu•je•d•na•ne•mu
26wujednaniwu•je•d•na•ni
27wujednanjawu•je•d•na•nja
28wujednanjachwu•je•d•na•njach
29wujednanjamwu•je•d•na•njam
30wujednanjewu•je•d•na•nje
31wujednanjemiwu•je•d•na•nje•mi
32wujednanjomwu•je•d•na•njom
33wujednanjomajwu•je•d•na•njo•maj
34wujednanjowwu•je•d•na•njow
35wujednanjuwu•je•d•na•nju
36wujednanohwu•je•d•na•noh
37wujednanomwu•je•d•na•nom
38wujednanuwu•je•d•na•nu
39wujednanywu•je•d•na•ny
40wujednanychwu•je•d•na•nych
41wujednanymwu•je•d•na•nym
42wujednanymajwu•je•d•na•ny•maj
43wujednanymiwu•je•d•na•ny•mi
44wujednatajwu•je•d•na•taj
45wujednatejwu•je•d•na•tej
46wujednawšiwu•je•d•naw•ši
47wujednaćwu•je•d•nać
48wujednaćewu•je•d•na•će
49wujednałwu•je•d•nał
50wujednaławu•je•d•na•ła
51wujednałewu•je•d•na•łe
52wujednałowu•je•d•na•ło
53wujednałojwu•je•d•na•łoj
54wujednašwu•je•d•naš
55wujednaštajwu•je•d•na•š•taj
56wujednaštejwu•je•d•na•š•tej
57wujednašćewu•je•d•na•š•će