#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1wotestatawo•te•sta•ta
2wotestatajwo•te•sta•taj
3wotestatewo•te•s•ta•te
4wotestatehowo•te•sta•te•ho
5wotestatejwo•te•sta•tej
6wotestatejewo•te•sta•te•je
7wotestatejuwo•te•sta•te•ju
8wotestatemuwo•te•sta•te•mu
9wotestato-wo•te•sta•to-
10wotestatohwo•te•sta•toh
11wotestatomwo•te•sta•tom
12wotestatuwo•te•sta•tu
13wotestatywo•te•sta•ty
14wotestatychwo•te•sta•tych
15wotestatymwo•te•sta•tym
16wotestatymajwo•te•sta•ty•maj
17wotestatymiwo•te•sta•ty•mi
18wotestaćiwo•te•sta•ći