#WortTrennung TeX(soblex)Info
1stachetasta•che•ta
2stachetachsta•che•tach
3stachetamsta•che•tam
4stachetamista•che•ta•mi
5stachetomajsta•che•to•maj
6stachetowsta•che•tow
7stachetusta•che•tu
8stachetysta•che•ty
9stachećesta•che•će