#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1rozduwaroz•du•wa
2rozduwacaroz•du•wa•ca
3rozduwacajroz•du•wa•caj
4rozduwaceroz•du•wa•ce
5rozduwacehoroz•du•wa•ce•ho
6rozduwacejroz•du•wa•cej
7rozduwacejeroz•du•wa•ce•je
8rozduwacejuroz•du•wa•ce•ju
9rozduwacemuroz•du•wa•ce•mu
10rozduwachroz•du•wach
11rozduwachmojroz•du•wa•ch•moj
12rozduwachmyroz•du•wa•ch•my
13rozduwachuroz•du•wa•chu
14rozduwacohroz•du•wa•coh
15rozduwacomroz•du•wa•com
16rozduwacuroz•du•wa•cu
17rozduwacyroz•du•wa•cy
18rozduwacychroz•du•wa•cych
19rozduwacymroz•du•wa•cym
20rozduwacymajroz•du•wa•cy•maj
21rozduwacymiroz•du•wa•cy•mi
22rozduwajroz•du•waj
23rozduwajaroz•du•wa•ja
24rozduwajmojroz•du•waj•moj
25rozduwajmyroz•du•waj•my
26rozduwajoroz•du•wa•jo
27rozduwajtajroz•du•waj•taj
28rozduwajtejroz•du•waj•tej
29rozduwajuroz•du•wa•ju
30rozduwajćeroz•du•waj•će
31rozduwaliroz•du•wa•li
32rozduwamroz•du•wam
33rozduwamojroz•du•wa•moj
34rozduwamyroz•du•wa•my
35rozduwanaroz•du•wa•na
36rozduwanajroz•du•wa•naj
37rozduwaneroz•du•wa•ne
38rozduwanehoroz•du•wa•ne•ho
39rozduwanejroz•du•wa•nej
40rozduwanejeroz•du•wa•ne•je
41rozduwanejuroz•du•wa•ne•ju
42rozduwanemuroz•du•wa•ne•mu
43rozduwaniroz•du•wa•ni
44rozduwanjaroz•du•wa•nja
45rozduwanjachroz•du•wa•njach
46rozduwanjamroz•du•wa•njam
47rozduwanjeroz•du•wa•nje
48rozduwanjemiroz•du•wa•nje•mi
49rozduwanjomroz•du•wa•njom
50rozduwanjomajroz•du•wa•njo•maj
51rozduwanjowroz•du•wa•njow
52rozduwanjuroz•du•wa•nju
53rozduwanohroz•du•wa•noh
54rozduwanomroz•du•wa•nom
55rozduwanuroz•du•wa•nu
56rozduwanyroz•du•wa•ny
57rozduwanychroz•du•wa•nych
58rozduwanymroz•du•wa•nym
59rozduwanymajroz•du•wa•ny•maj
60rozduwanymiroz•du•wa•ny•mi
61rozduwatajroz•du•wa•taj
62rozduwatejroz•du•wa•tej
63rozduwaćroz•du•wać
64rozduwaćeroz•du•wa•će
65rozduwałroz•du•wał
66rozduwałaroz•du•wa•ła
67rozduwałeroz•du•wa•łe
68rozduwałoroz•du•wa•ło
69rozduwałojroz•du•wa•łoj
70rozduwašroz•du•waš
71rozduwašeroz•du•wa•še
72rozduwaštajroz•du•wa•š•taj
73rozduwaštejroz•du•wa•š•tej
74rozduwašćeroz•du•wa•š•će