#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1rozduroz•du
2rozduchroz•duch
3rozduchmojroz•du•ch•moj
4rozduchmyroz•du•ch•my
5rozduchuroz•du•chu
6rozdujroz•duj
7rozdujaroz•du•ja
8rozdujeroz•du•je
9rozdujemojroz•du•je•moj
10rozdujemyroz•du•je•my
11rozdujetajroz•du•je•taj
12rozdujetejroz•du•je•tej
13rozdujećeroz•du•je•će
14rozduješroz•du•ješ
15rozdujmojroz•duj•moj
16rozdujmyroz•duj•my
17rozdujtajroz•duj•taj
18rozdujtejroz•duj•tej
19rozdujuroz•du•ju
20rozdujćeroz•duj•će
21rozduliroz•du•li
22rozdutaroz•du•ta
23rozdutajroz•du•taj
24rozduteroz•dute
25rozdutehoroz•du•te•ho
26rozdutejroz•du•tej
27rozdutejeroz•du•te•je
28rozdutejuroz•du•te•ju
29rozdutemuroz•du•te•mu
30rozdutohroz•du•toh
31rozdutomroz•du•tom
32rozduturoz•du•tu
33rozdutyroz•du•ty
34rozdutychroz•du•tych
35rozdutymroz•du•tym
36rozdutymajroz•du•ty•maj
37rozdutymiroz•du•ty•mi
38rozduwširoz•du•w•ši
39rozdućroz•duć
40rozdućaroz•du•ća
41rozdućachroz•du•ćach
42rozdućamroz•du•ćam
43rozdućeroz•du•će
44rozdućemiroz•du•će•mi
45rozdućiroz•du•ći
46rozdućomroz•du•ćom
47rozdućomajroz•du•ćo•maj
48rozdućowroz•du•ćow
49rozdućuroz•du•ću
50rozdułroz•duł
51rozdułaroz•du•ła
52rozdułeroz•du•łe
53rozdułoroz•du•ło
54rozdułojroz•du•łoj
55rozduštajroz•du•š•taj
56rozduštejroz•du•š•tej
57rozdušćeroz•du•š•će