#WortTrennung TeX(soblex)Info
1rotaprintowaro•ta•prin•to•wa
2rotaprintowajro•ta•prin•to•waj
3rotaprintowero•ta•prin•to•we
4rotaprintowehoro•ta•prin•to•we•ho
5rotaprintowejro•ta•prin•to•wej
6rotaprintowejero•ta•prin•to•we•je
7rotaprintowejuro•ta•prin•to•we•ju
8rotaprintowemuro•ta•prin•to•we•mu
9rotaprintowiro•ta•prin•to•wi
10rotaprintowo-ro•ta•prin•to•wo-
11rotaprintowohro•ta•prin•to•woh
12rotaprintowomro•ta•prin•to•wom
13rotaprintowuro•ta•prin•to•wu
14rotaprintowyro•ta•prin•to•wy
15rotaprintowychro•ta•prin•to•wych
16rotaprintowymro•ta•prin•to•wym
17rotaprintowymajro•ta•prin•to•wy•maj
18rotaprintowymiro•ta•prin•to•wy•mi