#WortTrennung TeX(soblex)Info
1přinawučpři•na•wuč
2přinawučapři•na•wu•ča
3přinawučenapři•na•wu•če•na
4přinawučenajpři•na•wu•če•naj
5přinawučenepři•na•wu•če•ne
6přinawučenehopři•na•wu•če•ne•ho
7přinawučenejpři•na•wu•če•nej
8přinawučenejepři•na•wu•če•ne•je
9přinawučenejupři•na•wu•če•ne•ju
10přinawučenemupři•na•wu•če•ne•mu
11přinawučenipři•na•wu•če•ni
12přinawučenjapři•na•wu•če•nja
13přinawučenjachpři•na•wu•če•njach
14přinawučenjampři•na•wu•če•njam
15přinawučenjepři•na•wu•če•nje
16přinawučenjemipři•na•wu•če•nje•mi
17přinawučenjompři•na•wu•če•njom
18přinawučenjomajpři•na•wu•če•njo•maj
19přinawučenjowpři•na•wu•če•njow
20přinawučenjupři•na•wu•če•nju
21přinawučenohpři•na•wu•če•noh
22přinawučenompři•na•wu•če•nom
23přinawučenupři•na•wu•če•nu
24přinawučenypři•na•wu•če•ny
25přinawučenychpři•na•wu•če•nych
26přinawučenympři•na•wu•če•nym
27přinawučenymajpři•na•wu•če•ny•maj
28přinawučenymipři•na•wu•če•ny•mi
29přinawučipři•na•wu•či
30přinawučichpři•na•wu•čich
31přinawučichmojpři•na•wu•či•ch•moj
32přinawučichmypři•na•wu•či•ch•my
33přinawučichupři•na•wu•či•chu
34přinawučilipři•na•wu•či•li
35přinawučimojpři•na•wu•či•moj
36přinawučimypři•na•wu•či•my
37přinawučitajpři•na•wu•či•taj
38přinawučitejpři•na•wu•či•tej
39přinawučiwšipři•na•wu•čiw•ši
40přinawučićpři•na•wu•čić
41přinawučićepři•na•wu•či•će
42přinawučiłpři•na•wu•čił
43přinawučiłapři•na•wu•či•ła
44přinawučiłepři•na•wu•či•łe
45přinawučiłopři•na•wu•či•ło
46přinawučiłojpři•na•wu•či•łoj
47přinawučišpři•na•wu•čiš
48přinawučištajpři•na•wu•či•š•taj
49přinawučištejpři•na•wu•či•š•tej
50přinawučišćepři•na•wu•či•š•će
51přinawučmojpři•na•wuč•moj
52přinawučmypři•na•wuč•my
53přinawučtajpři•na•wuč•taj
54přinawučtejpři•na•wuč•tej
55přinawučupři•na•wu•ču
56přinawučćepři•na•wuč•će