#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1prawdapraw•da
2prawdachpraw•dach
3prawdampraw•dam
4prawdamipraw•da•mi
5prawdomajpraw•do•maj
6prawdowpraw•dow
7prawdupraw•du
8prawdypraw•dy
9prawdźepraw•dźe