#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1posudźowarcepo•su•dźo•war•ce
2posudźowarkapo•su•dźo•war•ka
3posudźowarkachpo•su•dźo•war•kach
4posudźowarkampo•su•dźo•war•kam
5posudźowarkamipo•su•dźo•war•ka•mi
6posudźowarkipo•su•dźo•war•ki
7posudźowarkomajpo•su•dźo•war•ko•maj
8posudźowarkowpo•su•dźo•war•kow
9posudźowarkupo•su•dźo•war•ku