#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1płuhowapłu•ho•wa
2płuhowajpłu•ho•waj
3płuhowepłu•ho•we
4płuhowehopłu•ho•we•ho
5płuhowejpłu•ho•wej
6płuhowejepłu•ho•we•je
7płuhowejupłu•ho•we•ju
8płuhowemupłu•ho•we•mu
9płuhowipłu•ho•wi
10płuhowo-płu•ho•wo-
11płuhowohpłu•ho•woh
12płuhowompłu•ho•wom
13płuhowupłu•ho•wu
14płuhowypłu•ho•wy
15płuhowychpłu•ho•wych
16płuhowympłu•ho•wym
17płuhowymajpłu•ho•wy•maj
18płuhowymipłu•ho•wy•mi