#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1hladałkowahla•dał•ko•wa
2hladałkowajhla•dał•ko•waj
3hladałkowehla•dał•ko•we
4hladałkowehohla•dał•ko•we•ho
5hladałkowejhla•dał•ko•wej
6hladałkowejehla•dał•ko•we•je
7hladałkowejuhla•dał•ko•we•ju
8hladałkowemuhla•dał•ko•we•mu
9hladałkowihla•dał•ko•wi
10hladałkowo-hla•dał•ko•wo-
11hladałkowohhla•dał•ko•woh
12hladałkowomhla•dał•ko•wom
13hladałkowuhla•dał•ko•wu
14hladałkowyhla•dał•ko•wy
15hladałkowychhla•dał•ko•wych
16hladałkowymhla•dał•ko•wym
17hladałkowymajhla•dał•ko•wy•maj
18hladałkowymihla•dał•ko•wy•mi