#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1ewangeliumewan•ge•li•um
2ewangeliumaewan•ge•li•u•ma
3ewangeliumachewan•ge•li•u•mach
4ewangeliumajewan•ge•li•u•maj
5ewangeliumamewan•ge•li•u•mam
6ewangeliumamiewan•ge•li•u•ma•mi
7ewangeliumejewan•ge•li•u•mej
8ewangeliumjeewan•ge•li•u•mje
9ewangeliumoewan•ge•li•u•mo
10ewangeliumomewan•ge•li•u•mom
11ewangeliumomajewan•ge•li•u•mo•maj
12ewangeliumowewan•ge•li•u•mow
13ewangeliumyewan•ge•li•u•my