#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1AnaAna
2AnachAnach
3AnajAnaj
4AnamAnam
5AnamiAna•mi
6AnejAnej
7AnjeAnje
8AnoAno
9AnojoAno•jo
10AnomAnom
11AnomajAno•maj
12AnowAnow