#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1AniAni
2AnjaAnja
3AnjachAnjach
4AnjamAnjam
5AnjeAnje
6AnjemiAnje•mi
7AnjomajAnjo•maj
8AnjowAnjow
9AnjuAnju