#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1AnaloraAna•lo•ra
2AnalorachAna•lo•rach
3AnaloramAna•lo•ram
4AnaloramiAna•lo•ra•mi
5AnalorjeAna•lo•rje
6AnaloromajAna•lo•ro•maj
7AnalorowAna•lo•row
8AnaloruAna•lo•ru
9AnaloryAna•lo•ry