#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1AnaAna
2AnachAnach
3AnamAnam
4AnamiAna•mi
5AnjeAnje
6AnomajAno•maj
7AnowAnow
8AnuAnu
9AnyAny