#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1AlbinAl•bin
2AlbinaAl•bi•na
3AlbinachAl•bi•nach
4AlbinajAl•bi•naj
5AlbinamAl•bi•nam
6AlbinamiAl•bi•na•mi
7AlbinejAl•bi•nej
8AlbinjeAl•bi•nje
9AlbinoAl•bi•no
10AlbinojoAl•bi•no•jo
11AlbinomAl•bi•nom
12AlbinomajAl•bi•no•maj
13AlbinowAl•bi•now