#WortTrennung TeX(soblex)Info
1zakazowaza•ka•zo•wa
2zakazowajza•ka•zo•waj
3zakazoweza•ka•zo•we
4zakazowehoza•ka•zo•we•ho
5zakazowejza•ka•zo•wej
6zakazowejeza•ka•zo•we•je
7zakazowejuza•ka•zo•we•ju
8zakazowemuza•ka•zo•we•mu
9zakazowiza•ka•zo•wi
10zakazowo-za•ka•zo•wo-
11zakazowohza•ka•zo•woh
12zakazowomza•ka•zo•wom
13zakazowuza•ka•zo•wu
14zakazowyza•ka•zo•wy
15zakazowychza•ka•zo•wych
16zakazowymza•ka•zo•wym
17zakazowymajza•ka•zo•wy•maj
18zakazowymiza•ka•zo•wy•mi