#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1žadławcža•d•ławc
2žadławcaža•d•ław•ca
3žadławcachža•d•ław•cach
4žadławcajža•d•ław•caj
5žadławcamža•d•ław•cam
6žadławcamiža•d•ław•ca•mi
7žadławcejža•d•ław•cej
8žadławcoža•d•ław•co
9žadławcojoža•d•ław•co•jo
10žadławcomža•d•ław•com
11žadławcomajža•d•ław•co•maj
12žadławcowža•d•ław•cow
13žadławcuža•d•ław•cu
14žadławcyža•d•ław•cy