#WortTrennung TeX(soblex)Info
1přinjespři•njes
2přinjesepři•njese
3přinjesechpři•nje•sech
4přinjesechmojpři•nje•se•ch•moj
5přinjesechmypři•nje•se•ch•my
6přinjesechupři•nje•se•chu
7přinjesemojpři•nje•se•moj
8přinjesemypři•nje•se•my
9přinjesenapři•nje•se•na
10přinjesenajpři•nje•se•naj
11přinjesenepři•nje•se•ne
12přinjesenehopři•nje•se•ne•ho
13přinjesenejpři•nje•se•nej
14přinjesenejepři•nje•se•ne•je
15přinjesenejupři•nje•se•ne•ju
16přinjesenemupři•nje•se•ne•mu
17přinjesenipři•nje•se•ni
18přinjesenjapři•nje•se•nja
19přinjesenjachpři•nje•se•njach
20přinjesenjampři•nje•se•njam
21přinjesenjepři•nje•se•nje
22přinjesenjemipři•nje•se•nje•mi
23přinjesenjompři•nje•se•njom
24přinjesenjomajpři•nje•se•njo•maj
25přinjesenjowpři•nje•se•njow
26přinjesenjupři•nje•se•nju
27přinjesenohpři•nje•se•noh
28přinjesenompři•nje•se•nom
29přinjesenupři•nje•se•nu
30přinjesenypři•nje•se•ny
31přinjesenychpři•nje•se•nych
32přinjesenympři•nje•se•nym
33přinjesenymajpři•nje•se•ny•maj
34přinjesenymipři•nje•se•ny•mi
35přinjesetajpři•nje•se•taj
36přinjesetejpři•nje•se•tej
37přinjesećepři•nje•se•će
38přinjesešpři•nje•seš
39přinjeseštajpři•nje•se•š•taj
40přinjeseštejpři•nje•se•š•tej
41přinjesešćepři•nje•se•š•će
42přinjeslipři•nje•s•li
43přinjesmojpři•njes•moj
44přinjesmypři•nje•s•my
45přinjestajpři•nje•s•taj
46přinjestejpři•njes•tej
47přinjesupři•nje•su
48přinjesćpři•njesć
49přinjesćepři•nje•s•će
50přinjesłpři•njesł
51přinjesłapři•nje•s•ła
52přinjesłepři•nje•s•łe
53přinjesłopři•nje•s•ło
54přinjesłojpři•nje•słoj
55přinjesšipři•nje•s•ši