#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1maslacyma•s•la•cy
2maslakma•s•lak
3maslakama•s•la•ka
4maslakachma•s•la•kach
5maslakajma•s•la•kaj
6maslakamma•s•la•kam
7maslakamima•s•la•ka•mi
8maslakejma•s•la•kej
9maslakoma•s•la•ko
10maslakojoma•s•la•ko•jo
11maslakomma•s•la•kom
12maslakomajma•s•la•ko•maj
13maslakowma•s•la•kow
14maslakuma•s•la•ku