#WortTrennung TeX(soblex)Info
1jednanskoprawniscyje•d•nan•s•ko•praw•ni•s•cy
2jednanskoprawniskaje•d•nan•s•ko•praw•ni•s•ka
3jednanskoprawniskajje•d•nan•s•ko•praw•ni•s•kaj
4jednanskoprawniskeje•d•nan•s•ko•praw•ni•s•ke
5jednanskoprawniskehoje•d•nan•s•ko•praw•ni•s•ke•ho
6jednanskoprawniskejje•d•nan•s•ko•praw•ni•s•kej
7jednanskoprawniskejeje•d•nan•s•ko•praw•ni•s•ke•je
8jednanskoprawniskejuje•d•nan•s•ko•praw•ni•s•ke•ju
9jednanskoprawniskemuje•d•nan•s•ko•praw•ni•s•ke•mu
10jednanskoprawniskije•d•nan•s•ko•praw•ni•s•ki
11jednanskoprawniskichje•d•nan•s•ko•praw•ni•s•kich
12jednanskoprawniskimje•d•nan•s•ko•praw•ni•s•kim
13jednanskoprawniskimajje•d•nan•s•ko•praw•ni•s•ki•maj
14jednanskoprawniskimije•d•nan•s•ko•praw•ni•s•ki•mi
15jednanskoprawnisko-je•d•nan•s•ko•praw•ni•s•ko-
16jednanskoprawniskohje•d•nan•s•ko•praw•ni•s•koh
17jednanskoprawniskomje•d•nan•s•ko•praw•ni•s•kom
18jednanskoprawniskuje•d•nan•s•ko•praw•ni•s•ku