#WortTrennung TeX(soblex)Info
1jednaćelscyje•d•na•ćel•s•cy
2jednaćelskaje•d•na•ćel•s•ka
3jednaćelskajje•d•na•ćel•s•kaj
4jednaćelskeje•d•na•ćel•s•ke
5jednaćelskehoje•d•na•ćel•s•ke•ho
6jednaćelskejje•d•na•ćel•s•kej
7jednaćelskejeje•d•na•ćel•s•ke•je
8jednaćelskejuje•d•na•ćel•s•ke•ju
9jednaćelskemuje•d•na•ćel•s•ke•mu
10jednaćelskije•d•na•ćel•s•ki
11jednaćelskichje•d•na•ćel•s•kich
12jednaćelskimje•d•na•ćel•s•kim
13jednaćelskimajje•d•na•ćel•s•ki•maj
14jednaćelskimije•d•na•ćel•s•ki•mi
15jednaćelsko-je•d•na•ćel•s•ko-
16jednaćelskohje•d•na•ćel•s•koh
17jednaćelskomje•d•na•ćel•s•kom
18jednaćelskuje•d•na•ćel•s•ku