Wažny pokiw: Wuslědki morfologiskeho generatora njejsu tuchwilu hišće cyle spušćomne; dźěłamy pak stajnje na polěpšenju a wudospołnjenju.

 

Pomoc ke gramatiskim kodam

 

Gramatiske kody podawaja so w sćěhowacym přehledźe w tučnym ćišću.

Substantiwy

kasus (pad)

kod (skrótš.)

Nom

Gen

Dat

Acc

Ins

Loc

Voc


nominatiw

genitiw

datiw

akuzatiw

instrumental

lokatiw

wokatiw

wujasnjenje

1. pad

2. pad

3. pad

4. pad“wołak”


numerus (čisło)

kod (skrótš.)

Sg

Pl

Dusingular

plural

dual

wujasnjenje

jednota

mnohota

dwojota


kategoriji žiwosće resp. wosobowosće („subgenus”)

kod (skrótš.)

Inanimata

Animata

Rationalia


wujasnjenje

nježiwe wěcy a rostliny

žiwe (zwěrjata)

wosoby

Adjektiwy

Kasus a numerus kaž pola substantiwow, dodatnje:

stopnjowanje

kod (skrótš.)

Pos

Komp

Sup

Abspozitiw

komparatiw

superlatiw

absolutiw

wujasnjenje

zakładna forma, na př. wysoki

stopnjowana forma, na př. wyši

na př. najwyši

na př. nanajwyši


numerus

 

Sg

Pl

Dusingular

plural

dual

wujasnjenje

jednota

mnohota

dwojota


genus

kod (skrótš.)

MR

MA

MI

F

N


maskulina rationalia

maskulina animata

maskulina inanimata

feminina

neutra

wujasnjenje

muski ród, wosoby

muski ród, žiwe bytosće

muski ród, nježiwe wěcy a bytosće

žónski ród

ničeji ród

Werby

infinitiw

kod (skrótš.)

Inf

Transgr(prs)

Transgr(pf)infinitiw

transgresiw prezensa

transgresiw perfekta

wujasnjenje

zakładna forma werba

na př. pisacy

na př. napisawši


genus (w dualu)

kod (skrótš.)

MR

FNwujasnjenje

poćah na muske wosoby

poćah na njewosobowe stworjenja a bytosće wšěch rodow abo na wosoby žónskeho abo niečejeho rodu
genus (ł-forma)

kod (skrótš.)

M

F

N


wujasnjenje

poćah na muske wosoby

žónski ród

ničeji ródwosoba

kod (skrótš.)

1P

2P

3P


wujasnjenje

1. wosoba

2. wosoba

3. wosoba


numerus

kod (skrótš.)

Sg

Pl

Du


 

singular

plural

dual

wujasnjenje

jednota

mnohota

dwojota


tempus

kod (skrótš.)

Prs

Pt(ip)

Pt(p)

Ft

 

prezens

preteritum (imperfektiwny)

preteritum (perfektiwny)

futur


tempus resp. modus (ł-forma)

kod (skrótš.)

Pf

Pqp

Konperfekt

pluskwam­perfekt

konjunktiw


aspekt

kod (skrótš.)

p

ip
Perfektiv

Imperfektivparticipy a substantiwěrowanje

kod (skrótš.)

PartV

AktPart

VSubstperfektowy particip (pasiwny)

prezensowy particip (aktiwny)

werbalny substantiw

wujasnjenje

stawowy particip, na př. molowany

procesualny particip, na př. molowacy

werbalny substantiw, na př. molowanje