soblex V2.10.31 14.04.2017 BETA      

Impresum

Předležaca internetowa strona poskića so zhromadnje wot Serbskeho instituta, Załožby za serbski lud, Rěčneho centruma Witaj, Bernharda Baiera a Wita Bejmaka.
kontakt za prašenja, přispomnjenja a pokiwy k zmylkam: info@soblex.de

Poskitki

Pruwowanje prawopisa za OpenOffice a LibreOffice: download
Podawanje korekturow (přizjewjenje trěbne): soblex.de/qm
Downloady (přizjewjenje trěbne): soblex.de/files
“Prawje pisać” app za Apple iOS: iTunes wobchod

Rěčespytny přewod

dr. habil Sonja Wölkowa: nawod
dr. Richard Bígl: wědomostny sobudźěłaćer

Pokiwy nastupajo prawa licencow

Słownik „Völkel”: licenca we wobłuku tutoho projekta, přewostajena přez Załožbu za serbski lud
Hornjoserbski tekstowy korpus: přewostajeny přez Serbski institut Budyšin, kontakt: dr. habil. Sonja Wölkowa
SorbOrto: přewostajeny přez Załožbu za serbski lud, awtoraj: †Gerhard Nagora a Georg Müller
xSpell-słownik: awtor prof. E. Wornar, wozjewjeny we wobłuku projekta „Serbski kompjuter” na Lipšćanskej uniwersiće

Literatura

(kolektiw awtorow:) „Słownik Hornjoserbsko-němski”, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1990 (mj. dr. Helmut Jenč: gramatiske přehlady)
Helmut Faska: „Pućnik po hornjoserbšćinje. Gramatika”, 2. nakład, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2012
Helmut Faska, sobudźěło Frido Michałk: „Gramatika hornjoserbskeje spisowneje rěče přitomnosće. Morfologija”, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1980
Pawoł Völkel: „Hornjoserbsko-němski słownik. Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče”, wobdźěłał: Timo Meškank, 5., wobdźěłany a sylnje rozšěrjeny nakład, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2005

Dźakujemy so sćěhowacym wosobam za jich podpěru

dr. Beaće Brězanowej (inicialna koordinacija projekta)
kaž tež
Stefanej Andersej, Angeli Baierowej, Katce Baierowej, Hansej Baierej, Katharinje Bejmakowej, Mari Hrjehorjowej, Olafej Langnerej, Christin Lukašowej, p.d. dr. Timej Meškankej, Chrysće Meškankowej, Francisce Ryćerjowej a dr. Francej Šěnej